Debreceni Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok

Hírek


2021. dec. 6.


HAON

 • DSZC
 • DSZC iskolái
 • Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
 • Szakképzés
 • Szakképzésé a jövő!

A Barossban a gazdaság és az ipar által keresett szakembereket képeznek

A Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a város egyik legrégibb szakképző iskolája. Szinte mindenkinek van olyan családtagja, rokona vagy ismerőse, aki ennek az iskolának a falai között tanult, és szeretett ide járni.

A Barossban a gazdaság és az ipar által keresett szakembereket képeznek

„Az élet egyik legnagyobb ajándéka, ha valakinek megadatik, hogy azzal keresse a kenyerét, amit szeret.” (Jojo Moyes)

– Az iskola minden oktatójának fő célja emberséget és szaktudást adni a nálunk tanuló diákoknak. Nemcsak szakmai fogásokra oktatjuk őket, hanem igyekszünk nevelni is a ránk bízott fiatalokat. Mindenkire egyaránt figyelünk: a tanulók segítése, az egyéni bánásmód, a differenciálás, a fejlesztés, a felzárkóztatás, valamint a tehetséggondozás a mindennapi munka része, és már beépült gyakorlatba. Az iskola oktató-nevelő munkáját iskolapszichológus és fejlesztő pedagógus is segíti. Az intézmény több mint egy évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő- és oktatómunkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhelyünk és környékének szakképzési, mesterségbeli hagyományainak megismertetésére, valamint hogy művelt, az életben boldogulni tudó szakembereket képezzünk, ilyen szakemberekkel lássuk el a környék, a régió vállalkozásait – mondta Borbély Zoltán igazgató.

Az intézmény technikumi és szakképző iskolai képzést végez

A technikumi osztályok két ágazatban (gépészet, illetve informatika- és távközlés ágazat) a következő képesítéseket nyújtják: gépész technikus (CAD-CAM szakirány), szoftverfejlesztő és –tesztelő, informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus.

A szakképző iskolában az alábbi szakmákat lehet választani:

Gépészet ágazat:

 • gépi és CNC forgácsoló,
 • ipari gépész (ipar szakirány),
 • hegesztő,
 • épület-és szerkezetlakatos.

Specializált gép és járműgyártás ágazat:

 • karosszérialakatos.

Az iskola élen jár a duális képzésben

– Tanulóink korszerű szakmai gyakorlati ismereteket és munkahelyi tapasztalatokat szerezhetnek az iskolával partneri együttműködésben dolgozó több mint egy tucat cégnél. A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kapnak, amelynek mértéke a magasabb évfolyamokon tanulmányi eredményüktől függ. A vidéki tanulókat az elmúlt években felújított, 156 férőhelyes, korszerű, otthonos kollégium várja, amely az iskolával egy területen, azzal közvetlen kapcsolatban lévő épületben található. A kollégiumi diákok tanulmányi munkáját a nevelőtanárok szakjuknak megfelelően segítik. A szabadidő hasznos eltöltését különböző önképző körök, sportolási lehetőségek és emeletenként egy-egy számítógépterem segíti. Az iskola szakmai oktatását segítő eszközöket a lehetőségekhez mérten folyamatosan fejlesztjük. A tanműhelyeink, laborjaink a kor igényeinek megfelelnek, az informatikus tanulóink számára korszerű számítógépes termek állnak rendelkezésre. Frissen kialakított nyelvi labor segíti a korszerű nyelvoktatást, valamint nálunk kapott helyet a DSZC három Digitális Alkotóműhelye közül az egyik, amit a közelmúltban vehettek birtokba a tanulók – emelte ki.

Aktív diákönkormányzat és közösségi élet várja a tanulókat

– Iskolai programok szervezésével és városi programokon való részvétellel igyekszünk színesíteni diákjaink szabadidős tevékenységét. A diákönkormányzat által szervezett hagyományos események (Verébavató, Mikulás ünnepség, Baross Majális, Tuning Majális) és iskolai egyéb rendezvények (sportnap, egészségnap, szalagavató, végzősök búcsúztatása) mellett figyelemmel kísérjük a debreceni programokat, és ezeket a diákok aktuális igényeihez igazodva rendszeresen látogatjuk. Színházlátogatást, múzeumlátogatást, korcsolyázást, nagyerdei és városi vetélkedőt, kisebb-nagyobb kirándulásokat szervezünk diákjainknak. Rendszeresen utazhatnak tanulóink a Rákóczi Szövetség Diákutazási Programja, az ERASMUS és a Határtalanul pályázatok támogatásával is.

Az ipar 4.0 kihívásaira készítenek fel

– Célunk, hogy a régió munkaerő-piaci igényeit kielégítő, gyakorlat-centrikus oktatás keretében piacképes szakmai végzettségeket szerezzenek tanulóink, s készüljenek fel a munkaerő-piaci mobilitásra, az életen át tartó tanulásra. A duális szakképzés teljes körű megvalósítása érdekében szoros együttműködést alakítunk ki minden érintett gazdasági szereplővel, szakképzési irányító szervezettel.

El kívánjuk érni, hogy az oktatás folyamatában minden diák a munkába állást segítő, problémakezelő ismereteket szerezzen, készüljön fel az IPAR 4.0 által támasztott elvárásokra – hangsúlyozta az igazgató.

Forrás: haon.hu

KAPCSOLÓDÓ HÍREK


Aki szakmát tanul, jövőt választ!

Aki szakmát tanul, jövőt választ!

A megújult szakképzés számos alternatívát kínál a nyolcadikos diákok számára.

2021. nov. 4.


DSZC

Stratégiai együttműködési megállapodás

Stratégiai együttműködési megállapodás

Stratégiai együttműködést írt alá a Debreceni Szakképzési Centrum és a Deufol Hungary Kft.

2021. júl. 7.


DSZC

DKA műhelylátogatás

DKA műhelylátogatás

Általános iskolások látogatták meg pénteken a Burgundia utcai Digitális Közösségi Alkotóműhelyünket.

2021. júl. 2.


DSZC