Debreceni Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok

Turisztikai technikus


Turisztikai technikus illusztráció

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Turisztikai szervező szakmairány, Idegenvezető szakmairány.

Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegen- vezetési, értékesítési, ügyintézői és információs munkát, miközben magas szinten kommunikál a vendégekkel, a partnerekkel, valamint a munkatársakkal.

Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen mutatják be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kiváló kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyitott, vállalkozó szellemű beállítottság, szervező-, kezdeményező- és együttműködő képesség, nyelvérzék.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik;
 • ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait;
 • magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, információt nyújt;
 • tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez;
 • ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan szabályokat, képes követni a változásokat;
 • kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket;
 • átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat;
 • utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan képes a szállodai, irodai, utazási irodai területen a szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess és idegenvezetői munka elvégzésére, tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni.

SZC SPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum

 • Tanulmányi terület kód: 0101 - magyar-angol két tanítási nyelvű-nyelvi előkészítővel
 • Ágazat megnevezése: Turisztika
 • Szakmairány: Idegenvezető
 • A megszerezhető szakképesítés:  5 1015 23 07 Turisztikai technikus
 • Képzési idő: 1+5 évfolyam
 • Egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Felvehető tanulók létszáma: 32 fő

Debreceni SZC Irinyi János Technikum

 • Kód: 0281
 • Felvehető létszám: 32 fő
 • Ágazat megnevezése: Turisztika
 • Képzési idő: 5 évfolyam
 • A megszerezhető szakképesítés:  5 1015 23 07 Turisztikai technikus
 • Egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények: szükségesek