Debreceni Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Projektek


GINOP-6.2.3-17-2017-00032

A Debreceni Szakképzési Centrum pályázatot valósított meg, 2018.02.01. és 2021.06.30. között, melyet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdetett meg GINOP-6.2.3-17 azonosító számmal, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére” címmel. A projekt vissza nem térítendő összköltségvetése 549,9 milló forint, melyet az európai unió támogat. A projekt 100% intenzitású, vissza nem térítendő összköltségvetése 549,9 milló forint, melyet az európai unió támogatott. A projekt tényleges befejezésének a dátuma 2021.06.30. volt.

 

Projekt címe: Átfogó fejlesztés a Debreceni Szakképzési Centrumban
Projekt azonosító száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00032
Kedvezményezett neve: Debreceni Szakképzési Centrum
Szerződött támogatás összege: 549 895 198 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt befejezési dátuma: 2021.06.30.

 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult GINOP-6.2.3-17-2017-00032 azonosító számú „Átfogó fejlesztés a Debreceni Szakképzési Centrumban” című projekt közvetlen célcsoportjai a szakképzési centrum és tagintézményeinek vezetői, irányítói, pedagógusai, a helyi cselekvési terv végrehajtásában szerepet játszó szakemberek, a szakképző intézmények tanulói, a HÍD programban tanulók és családjaik voltak. A projekt megvalósításában a Debreceni Szakképzési Centrum és annak mind a 11 iskolája szolgált megvalósítási helyszínként.

A projekt megvalósítás során az alábbi alapelveket, célkitűzéseket vettük figyelembe:

 • Személyekhez igazodó, személyközpontú, az egyéni fejlesztést rendszerszerűen kezelő pedagógiai gyakorlat kialakítása és annak fenntartását szolgáló szakmai támogató rendszer működtetése.
 • Az életpálya-építés központba helyezése, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával.
 • Kompetencia alapú program kialakítása, az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése.
 • Kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok fejlesztése.
 • Megtartó képességük kialakítása és fejlesztése érdekében a kedvezményezett intézmények holisztikus, folyamatos fejlesztése, az iskolák, a tanárok, a vezetők megfontolt, pontos helyzetképen alapuló bevonásával, partnerközpontúságra és befogadó szemléletre támaszkodva.
 • Magas színvonalú, hatékony csoportmunka szervezése, annak érdekében, hogy a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határait felmérve, a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségét és fejlesztését meg lehessen valósítani.
 • Ágazatközi (pl. szociális, egészségügyi, ifjúsági, gazdasági, köznevelési, non-profit stb) együttműködések és partnerség kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.
 • A digitális közösségi alkotóműhely pedagógiai módszertanának bevezetése a kedvezményezett intézmények körében a korai pályaorientáció, pályakorrekció, a tehetségazonosítás és tehetséggongozás hatékonyságának növelése, a versenyképes szakmatudás biztosítása, a vállalkozói kompetenciák fejlesztése, valamint az iskolai lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében.

A Debreceni Szakképzési Centrum 3 darab digitális közösségi alkotóműhelyet alakított ki, melyet az európai uniós támogatású projektből finanszírozott. A Digitális Közösségi Alkotóműhely  olyan   nyitott közösségi tér, amelyben a következő alkotótechnológiák mindegyikének szükséges jelen lennie, egymással kombinálható módon:  elektronika, 3D nyomtatás, robotépítés, lézervágás, CNC megmunkálás, varrás és famegmunkálás. A műhelyeknek a nemzetközi szabványoknak megfelelően az alábbi felszereltséggel kell rendelkezniük, 20-25 fő egyidejű foglalkoztatására alkalmas mennyiségben.

A fejlesztés folyamatában összesen 14 akkreditált módszertani pedagógus továbbképzés valósult meg, melyek során 298 fő pedagógus szerzett sikeresen tanúsítvány. A képzések kiemelten az alábbi tématerületekre irányultak:

 • személyiségfejlesztés, készségfejlesztés,
 • digitális oktatási és tanulási környezet kialakítását támogató készségfejlesztések,
 • a pályaorientáció és tehetségazonosítás, tehetséggondozás,
 • vezetői kompetenciák fejlesztése.

További fontos megvalósult tevékenység az eszközbeszerzés volt, melynek során a Digitális Közösségi Alkotóműhely eszközparkján túl számos multifunkcionális nyomtatóval, asztali számítógéppel, notebookkal, tabletekkel, szerverekkel gazdagodtak a projektből az iskolák.

Intézményfejlesztési tevékenységünk keretein belül mérőeszköz került kialakításra. Az ezzel történő mérések eredményei centrum szinten kerülnek feldolgozásra szakértői munkacsoport által, az elkészült tanulmányt az iskolavezetők megismerik, és a saját intézményükre vonatkozóan ennek megfelelő intézkedési tervet készítenek. A tanulói fejlesztés erre épülően valósul meg. A GINOP-6.2.2-VEKOP-15 konstrukció keretében kidolgozott mérési módszertanokat az intézmények saját szakmai programjukba adaptálják.

A projekteket a GINOP-6.2.2-VEKOP/15 „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt felhívás és a GINOP 6.2.4-VEKOP/16 „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című kiemelt projektek szakembereivel együttműködésben valósítottuk meg.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

Vállalás megnevezése

Vállalt érték

Ténylegesen teljesített érték

Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma (fő)

271

A 2018/2019-es tanévben: 44 db tanulócsoport 487 fővel megvalósult a fejlesztés a tanulócsoportok tekintetében.                                                                                                                                       

A 2019/2020-as tanévben október 1-től indultak el a foglalkozások.

A 2019/2020-es tanévben: 44 db tanulócsoport 487 fővel megvalósult a fejlesztés a tanulócsoportok tekintetében.                                                                                                         

A 2020/2021-es tanévben: 33 db tanulócsoport 401 fővel kezdődött el a fejlesztés a tanulócsoportok tekintetében.     2020. November hónapban egy új tanulócsoport indult 16 fővel, így jelenleg 34 db tanulócsoport van, 417 fővel.                                       

A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében

A vállalt érték: 0,01

A 2018/2019-es tanév első félév végi tanulócsoportok átlaga: 3,25                                                       

A 2019/2020-as tanév végi tanulócsoportok átlaga:3,35

A tanulócsoportok munkája közben a tanulók fejlődéséről a csoportokat vezető pedagógusok beszámolójára tudunk támaszkodni. E szakemberek visszajelzése alapján várhatóan a vállalt célérték teljesülni fog a projekt fizikai befejezésére.

A két érték között már pozitív elmozdulás látható: 0,1 tizeddel javultak az eredmények.

A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva

A vállalt érték: 0,01 %

Az adott évfolyamon középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnésének száma csak a tanév végén állapítható meg. Ekkor válik összehasonlíthatóvá a kiindulási értékkel és állapítható meg a csökkenés mértéke.

Akkreditált módszertani pedagógus továbbképzésen résztvevő pedagógusok száma

A fejlesztésben részt vevő intézmények pedagógusai legalább 20%-ának részt kell vennie pedagógus továbbképzésen:

 

2016. évi pedagógusok száma 687 fő, ennek a 20 %-a 137,4 fő.

 

Vállalt érték: 301

 

 

 

 

 

A 2019/2020-as tanévben összesen 298 fő pedagógus lett bevonva a továbbképzésbe.

Akkreditált módszertani pedagógus továbbképzést sikeresen elvégző pedagógusok száma

Az akkreditált módszertani pedagógus továbbképzésen résztvevő szakemberek legalább 90%-a:

298 fő pedagógus lett bevonva a továbbképzésbe.

298 fő vett részt sikeresen a képzéseken, melyek a sikeres közbeszerzést követően 2019 decemberében indultak és 2020. július 1-vel lezárultak.

A sikeres teljesítés így a továbbképzéseken való részvételt tekintve 100%-os volt.

                                                                                 

INDIKÁTOROK

Indikátor neve

Vállalt indikátor

Ténylegesen teljesített indikátor

A kompetencia-alapú képzésekhez kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma

4

4

A kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok száma

4

4

Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken résztvevő szakemberek száma

6

15

Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, vagy tanúsítványt szerző szakemberek száma.

5

15


Bemutatkozó kisfilmek

GALÉRIA

Sajtótájékoztató - GINOP-6.2.3-17-2017-00032 „Átfogó fejlesztés a Debreceni Szakképzési Centrumban”

Sajtotaj_180424_01-3229-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_05-3233-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_04-3232-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_02-3230-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_03-3231-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_06-3234-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_12-3240-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_08-3236-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_27-3255-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_07-3235-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_13-3241-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_14-3242-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_18-3246-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_11-3239-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_16-3244-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_21-3249-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_17-3245-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_26-3254-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_24-3252-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_20-3248-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_22-3250-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_23-3251-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_28-3256-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_10-3238-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_19-3247-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_09-3237-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_15-3243-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_25-3253-800-600-80.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni Szakképzési Centrum

DSZC1.jpg
DSZC2.jpg
DSZC3.jpg
DSZC4.jpg
DSZC5.jpg
DSZC6.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - DSZC Burgundia utcai telephelye

Burgundia1.jpg
Burgundia2.jpg
Burgundia3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma

Baross1.jpg
Baross2.jpg
Baross3.jpg
Baross4.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Beregszászi1.jpg
Beregszászi2.jpg
Beregszászi3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma

Bethlen1.jpg
Bethlen2.jpg
Bethlen3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák- Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Szakgimnáziuma

Brassai1.jpg
Brassai2.jpg
Brassai3.jpg
Brassai4.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolája

Épitech1.jpg
Épitech2.jpg
Épitech3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Irinyi1.jpg
Irinyi2.jpg
Irinyi3.jpg
Irinyi4.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Keri1.jpg
Keri2.jpg
Keri3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Kreativ1.jpg
Kreativ2.jpg
Kreativ3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma

Mechwart1.jpg
Mechwart2.jpg
Mecwart3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák- Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma

Péchy1.jpg
Péchy2.jpg
Péchy3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma

Vegyipari1.jpg
Vegyipari2.jpg
Vegyipari3.jpg

GALÉRIA

Pályaorientációs nap - 2018.09.27.

palyaor_nap_02-4436-800-600-80.jpg
palyaor_nap_03-4437-800-600-80.jpg
palyaor_nap_01-4435-800-600-80.jpg
palyaor_nap_04-4438-800-600-80.jpg
palyaor_nap_06-4440-800-600-80.jpg
palyaor_nap_05-4439-800-600-80.jpg
palyaor_nap_07-4441-800-600-80.jpg
palyaor_nap_10-4444-800-600-80.jpg
palyaor_nap_16-4450-800-600-80.jpg
palyaor_nap_11-4445-800-600-80.jpg
palyaor_nap_13-4447-800-600-80.jpg
palyaor_nap_15-4449-800-600-80.jpg
palyaor_nap_22-4456-800-600-80.jpg
palyaor_nap_08-4442-800-600-80.jpg
palyaor_nap_28-4462-800-600-80.jpg
palyaor_nap_27-4461-800-600-80.jpg
palyaor_nap_37-4471-800-600-80.jpg
palyaor_nap_41-4475-800-600-80.jpg
palyaor_nap_34-4468-800-600-80.jpg
palyaor_nap_38-4472-800-600-80.jpg
palyaor_nap_12-4446-800-600-80.jpg
palyaor_nap_47-4481-800-600-80.jpg
palyaor_nap_45-4479-800-600-80.jpg
palyaor_nap_14-4448-800-600-80.jpg
palyaor_nap_23-4457-800-600-80.jpg
palyaor_nap_24-4458-800-600-80.jpg
palyaor_nap_25-4459-800-600-80.jpg
palyaor_nap_21-4455-800-600-80.jpg
palyaor_nap_20-4454-800-600-80.jpg
palyaor_nap_29-4463-800-600-80.jpg
palyaor_nap_30-4464-800-600-80.jpg
palyaor_nap_09-4443-800-600-80.jpg
palyaor_nap_40-4474-800-600-80.jpg
palyaor_nap_26-4460-800-600-80.jpg
palyaor_nap_36-4470-800-600-80.jpg
palyaor_nap_35-4469-800-600-80.jpg
palyaor_nap_49-4483-800-600-80.jpg
palyaor_nap_17-4451-800-600-80.jpg
palyaor_nap_43-4477-800-600-80.jpg
palyaor_nap_42-4476-800-600-80.jpg
palyaor_nap_39-4473-800-600-80.jpg
palyaor_nap_44-4478-800-600-80.jpg
palyaor_nap_31-4465-800-600-80.jpg
palyaor_nap_32-4466-800-600-80.jpg
palyaor_nap_19-4453-800-600-80.jpg
palyaor_nap_48-4482-800-600-80.jpg
palyaor_nap_18-4452-800-600-80.jpg
palyaor_nap_33-4467-800-600-80.jpg
palyaor_nap_46-4480-800-600-80.jpg

GALÉRIA

Digitális Szakképzési Konferencia - 2018.04.13.

v4-1.jpg
v4-2.jpg
v4-3.jpg
v4-4.jpg
v4-5.jpg
v4-6.jpg
v4-7.jpg
v4-8.jpg
v4-9.jpg
v4-10.jpg
v4-11.jpg
v4-12.jpg
v4-13.jpg
v4-14.jpg
v4-15.jpg
v4-16.jpg
v4-17.jpg
v4-18.jpg
v4-19.jpg
v4-20.jpg
v4-21.jpg
v4-22.jpg
v4-23.jpg
v4-24.jpg
v4-25.jpg
v4-26.jpg
v4-27.jpg
v4-28.jpg
v4-29.jpg
v4-30.jpg
v4-31.jpg
v4-32.jpg
v4-33.jpg
v4-34.jpg
v4-35.jpg
Széchenyi 2020