Ugrás a fő tartalomra

4030 Debrecen, Fokos utca 12.


06-52/437-311

Széchenyi 2020

Projektek


GINOP-6.2.3-17-2017-00032

A Debreceni Szakképzési Centrum pályázatot valósított meg, 2018.02.01. és 2021.06.30. között, melyet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdetett meg GINOP-6.2.3-17 azonosító számmal, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére” címmel. A projekt vissza nem térítendő összköltségvetése 549,9 milló forint, melyet az európai unió támogat. A projekt 100% intenzitású, vissza nem térítendő összköltségvetése 549,9 milló forint, melyet az európai unió támogatott. A projekt tényleges befejezésének a dátuma 2021.06.30. volt.

 • A kedvezményezett neve: Debreceni Szakképzési Centrum
 • A projekt címe: Átfogó fejlesztés a Debreceni Szakképzési Centrumban
 • A szerződött támogatás összege: 549.895.198 Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 100%
 • A projekt tartalmának bemutatása: A GINOP 6.2.3-17 „ A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” elnevezésű projektet a Debreceni Szakképzési Centrum önállóan, nem konzorciumi tagként kívánja megvalósítani.
  A Debreceni Szakképzési Centrum 5 főből álló szakértői munkacsoportot jelöl ki, melynek tagjai felelősek az intézményi szintű cselekvési terv kidolgozásáért és megvalósításának támogatásáért, ezen felül a 2017/2018. tanévtől a Debreceni Szakképzési Centrumban működik egy olyan munkacsoport is, amelynek feladata a lemorzsolódással fenyegetett tanulók egyéni problémáinak feltárása, fejlődésük nyomon követése és elősegítése a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében.
  A szakképzési centrum tanulói létszámának legalább 5 %-os arányának megfelelő tanulói csoportok kialakítására kötelez a felhívás, mely a Debreceni Szakképzési Centrum esetében 350 főt jelent. A tanulócsoportokba bevonásra kerülnek a lemorzsolódással leginkább veszélyeztetett 14-24 év közötti tanulók (beleértve a felnőttoktatásban álló személyeket is), valamint a Szakképzési Hídprogramban részt vevők és családjaik. A Debreceni SZC egy egyénre szabott fejlesztési terv kidolgozását tervezi, mellyel egyaránt segítjük a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. A mérési-fejlesztési rendszer bevezetésének elsődleges célja, hogy a kiválasztott 9. évfolyamon az alapkészségek begyakorlottságának megismerésével, a tanítás-tanulás folyamatának optimális tervezésével, tervszerű fejlesztésével váljon lehetővé a tanulók önmagukhoz viszonyított fejlődésének nyomon követése. A DSZC a következő területek mérését tervezi: figyelem, memória (vizuális, verbális), íráskészség, szóismeret, olvasáskészség, gondolkodás (induktív, deduktív, problémamegoldó), tanulási stílus, tanulási motiváció, iskolai motiváció.
  A tervezett fejlesztés megalapozása érdekében a DSZC bemeneti méréseket tervez, s azok eredményeinek elemezése alapján határozza meg és hozza létre a tanulócsoportokat, melyekkel hetente tanítási órák után, délután legalább heti 2 órában történik a foglalkozás.
  A projekt keretében kialakított tanulói csoportok eredményeiről, tapasztalatairól folyamatosan, legalább félévente összegzést készítünk a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívás keretében kialakított iránymutatás alapján az NSZFH, valamint a fenntartó részére.
  A tanulócsoportokkal való foglalkozás a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben (DKA) fog megvalósulni. A Debreceni Szakképzési Centrum 3 darab Digitális Közösségi Alkotóműhely (DKA) megvalósítását tervezi. A termek 20-25 fő foglalkoztatására lesznek alkalmasak, s olyan egymással kombinálható alkotótechnológiák találhatók majd meg bennük, mint az elektronika, 3D nyomtatás, robotépítés, lézervágás, CNC megmunkálás, varrás, fa- és fémmegmunkálás. Minden alkotóműhely karbantartását és eszközeinek rendeltetésszerű használatát műhelymester fogja felügyelni.
  A Debreceni Szakképzési Centrum pályaorientációs tevékenységeit kétfeleképp kívánja megvalósítani: egyrészt saját pályaválasztási rendezvények megrendezésével és saját szervezésű üzemlátogatással, másrészt nagyszabású pályaválasztási kiállításon való rendszeres megjelenéssel.
  Az intézmény célirányos fejlesztését két fő területen tervezzük. Az egyik a nevelő – oktató – képző tevékenység korszerűsítése, a szervezeti kultúra fejlesztése. Ennek keretein belül az intézményi alapdokumentumok felülvizsgálatát tervezzük. A másik területen a szervezeti kultúra pedagógiai elemeinek fejlesztését, megvalósítását tervezzük.
  A Debreceni Szakképzési Centrum pedagógusai közül összesen 301 fő fog részt venni akkreditált módszertani pedagógus továbbképzéseken melyek az alábbi területekre orientálódnak: személyiségfejlesztés, készségfejlesztés, tehetséggondozás, digitális oktatási és tanulási környezet kialakítását támogató készségfejlesztések, a pályaorientáció és tehetségazonosítás, tehetséggondozás.
  A Projekt teljes időtartama alatt az előírt végzettséggel és tapasztalattal rendelkező projektmenedzsert, illetve pénzügyi vezetőt alkalmazunk heti 20-20 órában, illetve szakmai vezetőt, és a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársat.
  A Debreceni Szakképzési Centrum minden tagintézménye vállalta a Felhívás 3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenység aa) digitális napló, ag) tehetséggondozó tevékenységek , és aj) szabadidő hasznos eltöltése, című pontjainak megvalósítását. Ezen pontokon kívül, intézményi szinten azon pontok kerültek választásra, melyek az adott tagintézmények tekintetében relevánsak. A választott tevékenységeink megvalósítása érdekében programterveket is készítettünk.
  A GINOP-6.2.2-VEKOP-15 fejlesztéseinek kialakítását és bevezetését, nyomon követését, ellenőrzését és értékelését támogató együttműködést kívánunk kialakítani a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 kedvezményezettjeivel.
 • A projekt befejezési dátuma: 2021.06.30.
 • Projekt azonosító száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00032
KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma (fő) 490

A 2018/2019-es tanévben: 44 db tanulócsoport 487 fővel megvalósult a fejlesztés a tanulócsoportok tekintetében.

A 2019/2020-as tanévben október 1-től indultak el a foglalkozások.
A 2019/2020-es tanévben: 44 db tanulócsoport 487 fővel megvalósult a fejlesztés a tanulócsoportok tekintetében.

A 2020/2021-es tanévben: 33 db tanulócsoport 401 fővel kezdődött el a fejlesztés a tanulócsoportok tekintetében. 2020. November hónapban egy új tanulócsoport indult 16 fővel, így jelenleg 34 db tanulócsoport van, 417 fővel.

A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében A vállalt érték: 0,01

A 2018/2019-es tanév első félév végi tanulócsoportok átlaga: 3,25

A 2019/2020-as tanév végi tanulócsoportok átlaga: 3,35

A tanulócsoportok munkája közben a tanulók fejlődéséről a csoportokat vezető pedagógusok beszámolójára tudunk támaszkodni. E szakemberek visszajelzése alapján várhatóan a vállalt célérték teljesülni fog a projekt fizikai befejezésére.

A két érték között már pozitív elmozdulás látható: 0,1 tizeddel javultak az eredmények.

A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva A vállalt érték: 0,01 % A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva teljesített értéke centrum szinten: 3 % lett.
Akkreditált módszertani pedagógus továbbképzésen résztvevő pedagógusok száma A fejlesztésben részt vevő intézmények pedagógusai legalább 20%-ának részt kell vennie pedagógus továbbképzésen:
2016. évi pedagógusok száma 687 fő, ennek a 20 %-a 137,4 fő.
Vállalt érték: 301
A 2019/2020-as tanévben összesen 298 fő pedagógus lett bevonva a továbbképzésbe.
Akkreditált módszertani pedagógus továbbképzést sikeresen elvégző pedagógusok száma Az akkreditált módszertani pedagógus továbbképzésen résztvevő szakemberek legalább 90%-a:
Vállalt érték: 271 fő
298 fő vett részt sikeresen a képzéseken, melyek a sikeres közbeszerzést követően 2019 decemberében indultak és 2020. július 1-vel lezárultak.
A sikeres teljesítés így a továbbképzéseken való részvételt tekintve 100%-os volt.
INDIKÁTOROK
Indikátor neve Vállalt indikátor Ténylegesen teljesített indikátor
A kompetencia-alapú képzésekhez kidolgozott új tananyagok, módszertanok száma 4 4
A kompetencia-alapú képzésekben bevezetett új tananyagok, módszertanok száma 4 4
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken résztvevő szakemberek száma 15 15
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, vagy tanúsítványt szerző szakemberek száma. 15 15
 


Bemutatkozó kisfilmek

GALÉRIA

Sajtótájékoztató - GINOP-6.2.3-17-2017-00032 „Átfogó fejlesztés a Debreceni Szakképzési Centrumban”

Sajtotaj_180424_01-3229-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_05-3233-800-600-80.jpg
Sajtotaj_180424_04-3232-800-600-80.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni Szakképzési Centrum

DSZC1.jpg
DSZC2.jpg
DSZC3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - DSZC Burgundia utcai telephelye

Burgundia1.jpg
Burgundia2.jpg
Burgundia3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma

Baross1.jpg
Baross2.jpg
Baross3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Beregszászi1.jpg
Beregszászi2.jpg
Beregszászi3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma

Bethlen1.jpg
Bethlen2.jpg
Bethlen3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák- Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Szakgimnáziuma

Brassai1.jpg
Brassai2.jpg
Brassai3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolája

Épitech1.jpg
Épitech2.jpg
Épitech3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Irinyi1.jpg
Irinyi2.jpg
Irinyi3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Keri1.jpg
Keri2.jpg
Keri3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája

Kreativ1.jpg
Kreativ2.jpg
Kreativ3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma

Mechwart1.jpg
Mechwart2.jpg
Mecwart3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák- Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma

Péchy1.jpg
Péchy2.jpg
Péchy3.jpg

GALÉRIA

Projekt táblák - Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma

Vegyipari1.jpg
Vegyipari2.jpg
Vegyipari3.jpg

GALÉRIA

Pályaorientációs nap - 2018.09.27.

palyaor_nap_02-4436-800-600-80.jpg
palyaor_nap_03-4437-800-600-80.jpg
palyaor_nap_01-4435-800-600-80.jpg

GALÉRIA

Digitális Szakképzési Konferencia - 2018.04.13.

v4-1.jpg
v4-2.jpg
v4-3.jpg


KIMIKK
4IG Nyrt.Alföldi Nyomda Zrt.ALFÖLDI TEJAquaticum Hotel**** - Natura ÉtteremArchline.XPBAUVIV Kft. BDR MédiaBest FMBMWBTBumet Hungary Kft.Bürkle Hungary Kft.Cívis Ház. Zrt.Daniella Kereskedelmi Kft.DEAC-Debreceni Egyetem Atlétikai ClubDebrecen AirportDebrecen BSC KerekasztalDebreceni Campus NP. KH. KFT.Debreceni EgyetemDebreceni Ifjusági HázDéri MúzeumDeufol Hungary Kft. Diehl Aviation Hungary DKV Zrt.dm Kft. Dryvit ProfiDVSC KézilabdaDVSC Labdarugó AkadémiaEDC DebrecenEPAMEurópaRádióFace Media ReklámügynökségFesto Hungary Kft.FISS AutomatikaFLOWSERVEFM90 CampusFőnix Rendezvényszervező Kft.HAJDU Autotechnika Zrt.Hajdú OnlineHajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és IparkamaraHajdú-Bihar Megyei KormányhivatalHajdú-bihari NaplóHajdú-Coop Zrt.Hajdúhús 2000 Kft.HedgeHair Kft.HonlapsikerHotel lyciumHUNÉP Zrt.I.K. Hofmann Personal Kft. INTER TAN-KER Kft.Karsol Kft.KeviépKrones Hungary Kft.Manz Gépgyártó Hungary Kft.MÁV Zrt Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen MédiacentrumMédiaworks HungaryMetál-Sheet Kft.MOL MagyarországMVÁ Magyar Vasúti Áruszállító Kft.National Instruments Hungary Kft.Neopac Hungary Kft.NKHOerlikonOHOpus TigázOpus TitászPapik Fémmegmunkáló Üzem Kft.Paulik Fafeldolgozó Kft.Rádió1Richter Gedeon Nyrt.Schaeffler MagyarországSemcorpSENSIRIONSMC Hungary Kft.SUBAN Kéziműszer Hungary Zrt. Szib-Ép Kft.Takarék csoportTakarékbank Zrt.Teva Hungarythyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.Trans-Spedtranscosmos Kft.TRENKWALDER OUTSOURCING & HR SERVICESVámosgép Gép-és Acélszerkezetgyártó Kft. HungaryVisdyn Szolgáltató Kft.Vitesco Technologies Hungary Kft.WELDING 2000 Hegesztéstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Debreceni Szakképzési Centrum

   4030 Debrecen, Fokos utca 12.

  • Telefon: 06-52/437-311

   E-mail: dszc@dszc.hu

   OM azonosító: 203033

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/008111

   Felnőttképző engedélyszáma:: E/2020/000310


  2024Debreceni Szakképzési Centrum